20 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 น. ดร.ทวี นริสศิริ​กุล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​คณะกรรมการ​ขับเคลื่อน​ยุทธศาสตร์​ดอกไม้​ 65 ล้าน บานสะพรั่ง​ประจำ​จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​คณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ประจำ​จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​
20 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​ศูนย์​ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม​การค้ามนุษย์​จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ เพื่อติดตามการดำเนินงานของ​หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง​ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค้ามนุษย์​ การ​คุ้มครอง​ช่​วยเหลือผู้​เสีย​หายจากการค้ามนุษย์​ และ​การป้องกัน​มิ​ให้​ประชากร​กลุ่ม​เสี่ยง​ตก​เข้าสู่​กระบวนการ​ค้า​มนุษย์​ การ​ทุจริต​คอรัปชั่น​ของ​เจ้า​หน้าที่​มีส่วน​เกี่ยวข้อง​กับ​การค้า​มนุษย์​ ประชุม ณ ห้องประชุม​ช่อง​กระจก​ ชั้น 4 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30น. นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้าง ฝายต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายและซ่อมแซมฝาย ในรูปแบบประชารัฐเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณบริเวณบ้านป่าละอูน้อย หมู่ที่ 3บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จ พระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ทรงเสด็จฯณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวร ป่าละอู อำเภอหัวหิน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอสามร้อยยอดวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ทรงเสด็จ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย และ โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>