วันจันทร์​ที่ 5 ธ.ค.59 เวลา 06.50 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 89 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ได้ออกรับบิณฑบาต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณ​หน้าศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ หลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้นำผู้มาร่วมพิธีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นกุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบประจวบคีรีขันธ์​หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจวบ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันที่ 1 ธ.ค.2559 เวลา 20.00 น. ที่พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 สืบราชสันตติวงศ์ โดยมีพระอธิการไมตรี ฐิตปญโญ เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง เจ้าอาวาสวัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน นำคณะสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลั่นฆ้อง เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ สืบไป
ประจวบ บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 16.00น. วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป ให้ศีล จากนั้นประธานในพิธี ได้นำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ธันวาคม 2504 ที่พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา กล่าวให้ผู้เข้าร่วมพิธีระลึกว่า “การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมา ด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือ ของทุกๆฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วย ความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม มาแล้วแต่หนหลัง ทุกๆคนในชาติ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้า แต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุด ที่จะกระทำได้ ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้ว ชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป” พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป สวดอาทิตตปริยายสูตร ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ และหัวหน้าส่วนราช ประชาชน การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวน 30 ชุด พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทำเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอด 70 ปี
นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 129 รูป ที่อุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวดพระพุทธมนต์ จากนั้น ได้ออกรับบิณฑบาต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้นำผู้มาร่วมพิธีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นกุ้งกุลาดำ จำนวน 1ล้านตัว เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบฯ หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>