6 มิ.ย. 2559 เวลา 15.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​เปิดการประชุม​การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามกระบวนการ​บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม ณ ห้องประชุม​สิงขร โรงแรมประจวบแกรนด์​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
6 มิ.ย. 2559 เวลา 12.45 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ในการรับคณะกรรมการ​ตัดสิน​การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE นายประวิทย์​ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​แรงงาน​ และคณะ​ ณ ห้องประชุม​เกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
3 มิ.ย.2559 เวลา 14.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมการประกวดหมู่บ้าน อพป.ปี 2559 ของกอ.รมน.จังหวัด ป.ข. โดยการส่งหมู่บ้าน อพป.คุ้งโตนด ม.1 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จว.ปข. เข้าประกวด /ณ ห้องประชุม 3 ศลก.ปข.
2 มิ.ย.2559 เวลา 13.40น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามวาระการประชุมดังนี้ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จำนวน 1 ราย /การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 1 จำนวน 1ราย/รับคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน(แก้ไขคำขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ครั้งที่1 ) จำนวน 2ราย ณ ห้องประชุมหว้ากอ ศลก.ปข.ชั้น2
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>