2มิ.ย.2559 เวลา 09.45น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรและสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ซี่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ค.59 - 2 ส.ค. 59 ณ .บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมศลก. ปข. ชั้น 5
1 มิ.ย.2559 เวลา 13.09น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการทอดป่าสามัคคี เพื่อจัดหาทุนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสในความอุปการะของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พี่งประจวบคีรีขันธ์ ต.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
1 มิ.ย.2559 เวลา 09.15น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธาน (ฝ่ายไทย)การประชุมร่วมเจรจาธุรกิจระหว่างหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเมืองมะริด (รองประธานหอการค้ามะริด ประธานฝ่ายเมียนมาร์) กับนักธุรกิจในพี้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องโยธิน 1 โรงแรมหาดทอง อ เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันนี้(30พ.ค.2559)เวลา 19.30น. ดร. ทวีนริสศิริกุล ผวจ.ปข. ให้การต้อนรับคณะคาราวานทัวร์มะริด-ประจวบคีรีขันธ์ ณ ร้านอาหารเกาะหลัก (เฉี่ยวโอชา) อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>