27 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 08.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​นายอำเภอ​ประจำเดือน​พฤษภาคม​ 2559 ณ ห้องประชุม​สิงขร​ ชั้น 3 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
26 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​เร่งรัด​ติดตาม​การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ​ปี 2559 เพื่อให้การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ​ประจำปี​ 2559 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของส่วนราชการ​ในพื้นที่​จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์​ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ​และให้เป็น​ไปตามมาตรการ​เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี​ ณ ห้องประชุม​ช่อง​กระจก​ ชั้น 4 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
26 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 09.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ใน​พิธี​ปฐมนิเทศ​นักเรียน​/นักศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2559 เพื่อเป็นเกียรติ​และขวัญ​กำลังใจ​แก่นักเรียน​/นักศึกษา​ และกล่าวให้โอวาท​ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี​ประจวบคีรีขันธ์​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​
25 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 13.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​คณะทำงาน​เตรียม​ความพร้อม​ในการทำแผนแม่บทและปฎิบัติ​การพื้นที่​พิเศษ​เพื่อการท่องเที่ยว​อย่างยั่งยืน เมืองหัวหิน​-ชะอำ และพื้นที่​เชื่อมโยง (จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์) ณ ห้องประชุม​ช่องกระจก ชั้น​ 4 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>