วันนี้ (20พ.ค.2559) เวลา 20.00น ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานโครงการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันวิสาขบูชา"ประจำปี 2559 ณ พระอุโบสถ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจว.บคีรีขันธ์
20 พ.ค.2559 เวลา 11.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ให้การต้อนรับนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบกรมประชาสัมพันธ์ ณ สวท.ปข.
วันนี้ (20พ.ค.2559) เวลา 09.00น.ณ สวท.ปข. อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดร.ทวี นริสศิริกุล บันทึกเทปรายการ :ผู้ว่าฯพบประชาชน: หัวข้อ 1.การให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.การจัดงาน 105 ปี สับปะรดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งใน AEC ระหว่างวันที่ 19-28 พ.ค.2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3.การดำเนินงานในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ 4. การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงฤดูร้อน/ทำความดี/ทำบุญกุศล/ลด ละเลิกอบายมุข /ทำจิตใจให้ผ่องใส
วันนี้ (19 พ.ค.2559) เวลา 17.15น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีเปิดการจัดงาน 105 ปี สับปะรดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหนึ่งใน AEC ระหว่างวันที่ 19-28พ.ค.2559 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>