18 พ.ค.2559 เวลา 13.30น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ก.ช.ภ.จ. ปข.) ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมหว้ากอ ศลก.ปข.ชั้น2
18 พ.ค.2559 เวลา 09.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมหารือข้อราชการทุกวันพุธ 1.การสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.หลักเกณฑ์ในกรณีเอกชนขออนุญาตใช้ที่สารณะประโยชน์ 3.การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการอำเภอ ณ ห้องประชุมหว้ากอ ศลก.ปข.ชั้น 2
17 พ.ค.2559 เวลา 13.30น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31พ.ค.-8มิ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม ศลก.ปข. ชั้น 5
17 พ.ค.2559 เวลา 13.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศลก.ปข
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>