13 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 11.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​แถลงข่าว​ประชาสัมพันธ์​จัดงานและประชุมคณะกรรมการ​จัดงาน 105 ปี สับปะรด​ประจวบคีรีขันธ์​ เป็น​หนึ่งใน AEC ณ ห้องประชุม​ชั้น​ช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
13 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 10.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​คณะ​ทำงานอนุกรรมการ​ปรับปรุง​แผนที่แนวเขต​ที่ดินของรั​ฐ​แบบบูรณาการ​ มาตราส่วน​ 1:4000 (One Map) จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ณ ห้องประชุม​สิงขร ชั้น 3 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
13 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 09.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​กำหนด​ราคา​ประเมิน​ทุนทรัพย์​ประจำจังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม​หว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
12 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 09.09 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ใน​พิธี​ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครั​ฐ​และประชาชน​​ ร่วมพิธีบูรณะ​พระมหาธาตุ​เจดีย์​ มหา​จักรี​ยิ่ง​มง​คล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ​พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ ฉลองสิริราชย์​สมบัติ​ครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน​ 2559 ณ วัดวังยาว อำเภอ​กุยบุรี​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>