10 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 10.00 น. คณะผู้เข้าประกวด​ Miss Grand Prachuap khirikhan เข้าพบ ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ณ ห้องประชุม​หว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
9 พฤษภาคม​ 2559 เวลา 10.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการ​สำคัญ​ผ่านระบบวีดิทัศน์​ทางไกล (Video​ conference) ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ โดยมี​นายกฤษฎา บุญ​ราช ปลัดกระทรวง​มหาดไทย​​เป็น​ประธาน​ในที่ประชุม​ และหารือข้อราชการ​สำคัญ​คือการแก้ไขปัญหา​ความเดือดร้อน​ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ​จากสาธารณภัย​, การบริหาร​โครงการยกระดับศักยภาพ​หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 2 แสนบาท), การเตรียมการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ​ร่างรัฐธรรมนูญ​และสำนักงาน​คณะกรรมการ​การเลือกตั้ง​ในการลงประชามติ​ และรับฟังปัญหา​อุปสรรค​ในการปฏิบัติ​ในพื้นที่
7 พ.ค.2559 เวลา 13.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีอุปสมบทหมู่พระภิกษุจำนวน 22รูป เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12สิงหาคม2559 ณ พระอุโบสถวัดถ้ำเขาน้อย ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
6พ.ค.2559 (2) เวลา 15.00น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตไร่เครา อ.เมืองฯ จ.ประจว บคีรีขันธ์และถนนทางหลวงชนบทสายปข.1051(บ้านสวนขวัญ-ถนนเพชรเกษม -สถานีรถไฟบ้านหนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>