23 เม.ย. 2559 เวลา 09.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีเปิดโครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉ้นท์ "ณ ม้สยิดอั้ล-อันซอล(บ้านต้นเกด) ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
22 เม.ย.2559 เวลา 09.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก ครั้งที่ 3/2559 /พร้อมรับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกธนะศ้กดิ์ ปฏิมาประกร)และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น2
21 เม.ย.2559 เวลา 13.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2(กรอ.กลุ่มจังหวัด)ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น5 ศลก.ประจวบคีรีขันธ์
21 เม.ย.2559 เวลา 09.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ /นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อบต.ปากแพรก ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>