วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยวิศิษฏศิลปิน ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 ณ.บริเวณบ้านพ้กปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบฯ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09.09 น. นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมมหาราชวงศ์ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศลก.ปข.ชั้น5
5 เม.ย. 2559 เวลา 15.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ประธานการประชุมเกษตรอินทรีย์ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงพาณิชย์/ผู้ชำนาญการด้านมะพร้าว(นายอำนาจ มณีแดง) ณ.ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศลก.ปข.ชั้น2
5 เม.ย. 2559 เวลา 09.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานและมอบนโยบายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 /โดยมอบนโยบาย 1.การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/2.การดูแลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว/การบริหารจัดการขยะให้น้อยลง/การพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยกันดูแล/การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง/การประดับป้าย/ตราสัญลักษณ์/ธงชาติ/ธงตราสัญลักษณ์ ขอให้สมพระเกียรติ เป็นของใหม่อยู่เสมอ/ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>