22 มีนาคม 2559 เวลา 09.15น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานเปิดโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนด่านสิงขร อ.เมืองประจวบคีรีขันนธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานภาครัฐ เอกชน ไทย -พม่า หมู่ที่6 บ้านด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด(ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4-18มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย) อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 มี.ค.59 เวลา 13.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ร่วมด้วย นายวิรัต​น์ ทำนุราศรี, นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ นายอำเภอ​บางสะพาน​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานสหวิริยาและท่าเรือน้ำลึกบางสะพาน อำเภอ​บางสะพาน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​
9 มีนาคม 2559 เวลา 09.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธื"วันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)" ประจำปี 2559 โดยการอ่านสารของอธิบดีกรมการปกครองถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน/หมู่บ้าน/ชุมชน) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>