วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ และคณะที่มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และตรวจเยี่ยมตลาดการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการของขวัญปีใหม่ ณ อบต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหัวหิน พมจ.ปข. นายกเทศบาลตำบลหนองพลับ นายก อบต.หนองพลับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ประมาณ 200 คน
24 ก..พ. 2559 เวลา 08.15น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานสภากาแฟยามเช้า ซี่งดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง ณ ห้องเดอะวิว โรงแรมหาดทอง อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
23 ก.พ. 2559 เวลา 14.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนปรับปรุงการดำเนินงานศูนย์ OTOP และของดีประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ณ ห้องประชุมสิงขร ศลก.ปข. ชั้น 3
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>