วันนี้ 23 ก.พ.59 เวลา 09.30 น.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลากลางบ้านตะเคียนสองพี่น้อง ม.8 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 56 คน
23 ก.พ.2559 เวลา 09.30น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและประชุมชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนหนองพลับ ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี และผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศลก.ปข.ชั้น5
22 ก.พ.2559 เวลา 19.19น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานเวียนเทียนงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"มีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี มีสันติสุข ลด ละเลิก อบายมุข รักษาศีล 5 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ วัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
20 ก.พ.59 เวลา 16.00 น. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ และนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวโครงการมหาสมุทร ซอยหัวหิน 112 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1,000 คน
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>