19 ก.พ.59 เวลา 19.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน "ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2559" ณ เวทีกลางบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายกเหล่ากาชาดจังหวัด , ปลัดจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานจังหวัด , นายอำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ , บุคลากรภาครัฐ , สถานศึกษา , สมาชิกกาชาด , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดประมาณ 4,000 คน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559๙ เวลา 8.00 น.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำส่วนราชการ, นักโรงเรียน/นักศึกษา ,ประชาชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning 3 เก็บ 5 ส. เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ทราบถึงอันตรายที่เกิดจากยุงลาย ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีนิสัยรักความสะอาด โดยนายอำเภอได้แจกอุปกรณ์รณรงค์ 3 เก็บ 5 ส.ให้กับโรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน และปล่อยแถวขบวนรณรงค์ เข้าปฎิบัติการตามจุดที่กำหนดในเขตเทศบาลเมืองประจวบฯ ได้แก่ 15 ชุมชน 13 โรงเรียน 2 วัด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่) ที่โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด โดยมีนายอำเภอสามร้อยยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอให้การต้อนรับ และออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกัน โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบ โดยมีอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>