วันอังคาร​ที่​ 13 ก.ย.59 เวลา 14.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​พิธี​ปล่อยพันธุ์​สัตว์​น้ำ ระดับจังหวัด​ ประจำปี​ 2559 เนื่องในวันประมงแห่งชาติ​ (21 ก.ย. ของทุกปี) เพื่อรณรงค์​ให้ประชาชน​ตระหนักถึงคุณ​ค่าของทรัพยากร​สัตว์​น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์​และฟื้นฟู​ทรัพยากร​สัตว์​น้ำให้สามารถ​นำมาใช้ประโยชน์​ได้อย่างยั่งยื​น​ และขอความร่วมมือ​จากชาวประมง​และประชาชน​งดจับสัตว์​น้ำทุกชนิด​ ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ​และประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์​สัตว์​น้ำ เป็น กุ้งทะเล 1 ล้านตัว และปลากะพงขาวอีก 2 หมื่น ตัว ณ บริเวณ​ชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์​ (หน้าสำนักงาน​องค์การบริหารส่วนจังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์) อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์
31 ส.ค.59 เวลา 14.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​การขับเคลื่อน​การพัฒนา​เศรษฐกิจ​รากฐาน​และประชารัฐ​ระดับจังหวัด​ ซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัด​ เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และประธานหอการค้า​จังหวัด​ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน​ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนงานตามเป้าหมาย โดยรัฐ​บาล​มีนโยบาย​ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ​ สร้างรายได้และความเจริญ​ ความเข้มแข็ง​ทางเศรษฐกิจ​ให้ครอบคลุม​ทั้งประเทศ​ โดยภาคเอกชนและประชาสังคม​เข้ามามีส่วนร่วม​ดำเนินการกับภาครัฐ​บาล ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบาย​พัฒนา​เศรษฐกิจ​ฐานราก และประชารัฐ​ของรัฐบาล​ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และมีความสุข ภายใต้ 3 กระบวน​งาน ได้แก่การเกษตร​ การแปรรูป​ และท่องเที่ยว​โดยชุมชน​ เพื่อให้เข้าถึงปัจจัย​การผลิต​ สร้างองค์​ความรู้​ การตลาด​ การสื่อสาร​ และสร้างการรับรู้​ที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม​เกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
31 ส.ค.59 เวลา 10.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ร่วมด้วยนายวรพันธ์​ เย็นทรัพย์​ ผู้ตรวจ​สำนักนายกรัฐมนตรี​ เป็นผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี​นำเงินกองทุน​เงินช่วยเหลือ​ผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี​ช่วยเหลือผู้เสียชีวิต​จากเหตุระเบิดและไฟไหม้ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 1 ล้านบาท มอบให้แก่นางพลอย สายแดง มารดา และ น.ส.ณัชริกา คำมัน บุตรสาวผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด ในอำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ เมื่อวันที่ 11-12 ส.ค.59 ณ ห้องประชุม​นเรศ​ดำริ​ห์ เทศบาลเมือง​หัวหิน​ อำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​
30 ส.ค.59 เวลา 15.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประชุมต้อนรับนายกเทศมนตรี​เมืองเล่อซานและคณะเยือนประจวบคีรีขันธ์​ในฐานะบ้านพี่เมืองน้องพร้อมเชิญ​ภาครัฐและภาคเอกชน​เข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ​ที่เมืองเล่อซาน มณฑล​เสฉวน พร้อมหารือความร่วมมือ​การส่งเสริมการท่องเที่ยว​ของเมืองประจวบคีรีขันธ์​และเมืองเล่อซาน ณ ห้องประชุม​โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่​ อำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>