ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานอบรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ที่บ้านนาวัลเปรียง ต.สามกระทาย โดยมีนายอำเภอกุยบุรี ปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.สามกระทายและทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.สามกระทาย ร่วมต้อนรั
17 ก.พ.59 เวลา 14.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​คณะ​อนุกรรมการ​การป้องกัน​และ​ปราบปราม​การ​ลักลอบ​ตัดไม้​ทำ​ลา​ยป่า​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ (คปป.) ณ ห้องประชุม​ชั้น 4 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
17 ก.พ.59 เวลา 13.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมชาย บำรุงทรัพย์ , นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมหว้ากอชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17 ก.พ.59 เวลา 10.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​ประชุม​คณะอนุกรรมการ​นโยบายที่ดินจังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 4 ศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>