12กุมภาพันธ์ 2559เวลา 13.15น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะสำหรับเดินทางไปเรียนหนังสือในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 99คัน ณ หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
11 ก.พ.2559 เวลา 13.30น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ประธานมอบเงินให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับตำบลของอำเภอหัวหิน จำนวน 3 ตำบล ณ.ธนาคาร ธกส.หัวหิน สาขาโกลเดลเพลท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันนี้ ๑๑ กพ.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝ่ายปกครองอ.บางสะพานน้อย จนท.ตชด.147 จนท.ป่าไม้.ปข ๑ ปข ๒ จนท.เขตรักษาพันฯ จนท.การร้อย รส ประมาณ ๗๐ นาย ได้สนธิกำลังดำเนินการ ตาม ม.๒๕ แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยตัด ฟันแปลงสวนยางพารา เนื้อที่ ๑๘ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อกบ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.15 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมีคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>