วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะรับฟังความคิดเห็นผังเมืองรวมในพื้นที่ อาคารพาณิชยกรรม ค้าปลีก ค้าส่ง ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน
11กุมภาพันธ์2559 เวลา 11.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมืองและผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาพัฒนาการเมืองเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมือง โดยสภาพัฒนาการเมือง ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนฟระดิพัทธ์ แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.15น. ดร. ทวื นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่าากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ประสบสภาวะยากลำบาก/ประสบปัญกาทางสังคมที่มีรายได้น้อย ไร้ที่พึ่ง ประสบความเดือดร้อนจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น ให้ได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณหอประชุม อบต.เกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
10 ก.พ.59 เวลา 09.30 น.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รอง ผวจ.ปข. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ เเละวางไข่ ประจำปี 2559 ณ บริเวณริมหาดหน้า อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>