10 ก.พ.59 เวลา 11.00 น. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.ปข. เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2559 และโครงการอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายสตรีและครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ.59 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน
10 ก.พ.59 เวลา 09.29 น. นายกองเอกสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/รอง ผวจ.ปข. เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (ครบรอบ 62 ปี) "10 กุมภาพันธ์" ในการนี้ได้ร่วมทำบุญและระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองด้วยความเสียสละ พร้อมกันนี้ ได้อ่านสารจากนายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ที่ส่งถึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยแก่บุตรของสมาชิก อส. ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อส. และบุตรสมาชิก อส. เข้าร่วม ประมาณ 150 คน
10ก.พ.2559 เวลา 09.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผอ.รมน.จ.ปข.ร่วมการจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2559และรับนโยบายการปฏิบัติงานจาก นรม./ผอ.รมน. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.
อวท.โชว์ดำน้ำชุดกี่เพ้าเทศกาลตรุษจีน โดยนางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์ นักวิชาการศึกษา ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งกายชุดกี่เพ้าแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารปลา ช่วงวันหยุดตรุษจีน 2559 สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>