4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตร มอบรถเข็น เนื่องในวันคนพิการสากล ณ โรงแรมเกาะหลักรีสอร์ท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้พิการและครอบครัว เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน
3 ก.พ.59 เวลา 13.30 น. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.ปข. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการประกวดนางงามประจวบคีรีขันธ์ในงาน ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมช่องกระจกชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 36 คน
3 ก.พ.59 เวลา 09.30 น.นายวิรัตน์ ทำนุราศรี รอง ผวจ.ปข. เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 คน
3 ก.พ.59 เวลา 16.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ประธาน​เปิด​โครงการ​สถานที่ทำงานน่าอยู่​น่าทำงาน​เพื่อเป็นการพัฒนา​จากภายในองค์กร​ที่ทุกหน่วยงาน​ราชการ​ต้องเริ่มเป็น​ต้นแบบในการพัฒนา​และปรับปรุง​สถานที่ราชการ​ให้มีความสะอาด สะดวก​ และเป็นระเบียบ​เรียบร้อย​ ณ ​ศาลากลาง จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ] Next>>