24 ส.ค. 2559 เวลา 17.00น. ดร. ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธาน"พลังศาสนิกอิสลามิกชน เพื่อหัวหินสันติสุข" ทำพิธีละหมาดฮายัดร่วมกันและพิธีดุอาร่วมขอพรจากเอกองค์อัลเลาะห์(ซ.บ.)เพื่อให้บ้านเมืองหัวหินและทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเราพ้นภัยบาลา เกิดศิริมงคลและมีความสงบร่มเย็นตลอดไป โดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และผู้นำม้สยิดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน อ.ห้วหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
24ส.ค.59 เวลา15.00น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแจ้งกิจกรรมต่างๆที่เกิดขื้น หรือที่กำลังจะเกิดขื้นเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจแก่สมาชิกและผู้เกื่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น2 โรงแรมวรรณารา หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
23ส.ค.2559 เวลา10.30น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง การแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม ศลก.ปข.ชั้น5.
23ส.ค.2559 เวลา 09.00น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องสิงขร ชั้น3 ศลก.ปข.
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>