22ส.ค.2559 เวลา 14.40น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารเมืองเล่อซานมาเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30ส.ค.2559-1ก.ย.2559 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /ณ ห้องประชุมศลก.ปข.ชั้น4
10 ส.ค.59 เวลา 13.30 น. นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.ปข. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนด่านสิงขร ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 48 คน
10 ส.ค. 59 เวลา 13.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดเฉลิมราษฏร์(โป่งกระสัง) ต.หาดขาม อ.กุยบุรี โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ข้าราชการทหาร ตำรวจ คณะครูและนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน
10 ส.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการลุ่มน้ำชายฝั่งตะวันตก(ประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมทองนพคุณ โรงแรมประจวบแกรนด์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการ นักวิชาการ ผู้แทนอำเภอ และผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 40 คน
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>