6 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (กก.ตชด.)ที่ 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.ประพันธ์ จันทร์เอม รอง ผบช.ตชด. ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้สด และวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสถาปนา ครบ 18 ปี ค่ายพระมงกุฎเกล้า โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภาค 1 พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่าง ผบก.ตร.ภ.จ.ประจวบฯ น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผบ.กองบิน 5 นางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม โดยมี พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผกก.ตชด.14 กล่าวรายงานประวัติความเป็นมา ทั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ได้รับการมอบจากกรมป่าไม้ ตามประกาศฉบับที่ 1/0530 ให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังด้วนและป่าห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบฯ จำนวน 503 ไร่ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามค่ายให้ กก.ตชด.14 ว่า "ค่ายพระมงกุฎเกล้า"อันเป็นมงคลนาม และได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง ประดิษฐานไว้ในหน่วยเพื่อเป็นอนุสรณ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จนต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ และทรงเปิดป้าย “ค่ายพระมงกุฎเกล้า” และถือเอา วันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า
29 กค.2559 เวลา 23.00 น. ผวจ ปข แถลงข่าวการปฏิบัติการจับกุมหญิงบริการค้าประเวณี บุคคลต่างด้าว ที่ร้านคาราโอเกะบลูสตาร์ อ.เมือง ปข โดยสนธิกำลังจาก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง มท และ จว.ปข. ปค ตร ทหาร พมจ. จับกุมหญิงบริการและผู้จัดการร้าน รวม9คน
4 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ พร้อมด้วย ข้าราชการ ​หน่วยงานต่างๆ ร่วมงานวันรพี ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ ชื่อของวันรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417
4 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ร่วมเป็น​เกียรติ​การประชุม​พระสังฆาธิการ​ระดับจังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์ ณ ห้องประชุม​วัดคลองวาฬ ​พระอาราม​หลวง​ ตำบล​คลองวาฬ​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>