วันอาทิตย์​ที่ 5 ก.พ.60 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยและประสบกับอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย บ้านพังเสียหาย จำนวน 60ชุด ในพื้นที่ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ สิ่งของพระราชทานชุดฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้มอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยชุดฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ประกอบด้วยชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว และชุดทำความสะอาดบ้าน จากนั้น ผู้แทนพระองค์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางแสงทอง ประกอบปราณ และนางปราณี ใจดี บ้านเลขที่1/5 หมู่ตำบลพงศ์ประศาสน์ ที่บ้านได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งสภากาชาดไทย ได้จัดเต้นให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราว
2 ก.พ.60 เวลา 09.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ครัวเรือน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนถึงครัวเรือนตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ โดยขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และทางอำเภอได้ตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายทั้ง 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน เปิดโอกาสให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก่อนนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด พิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง
วันจันทร์​ที่​ 5 ธ.ค.59 เวลา 18.20 น. พลตรีดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหารและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีจุดประทีปเทียนถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพลตรีดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ได้ถวายมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน โดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 25 รูป สดับปกรณ์ และอนุโมทนา หัวหน้าส่วนราชการ การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นเป็น พิธีจุดประทีปเทียนถวายพระราชกุศล โดย ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถวายราชสักการะและกล่าวถวายอาลัย และนำผู้ร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการถวายความอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที พร้อมได้จุดไฟประทีปโคมประธาน ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันร้องเพลงสารเสริญพระบารมี ณ อุทยาน​ราชภักดิ์ อำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​
วันจันทร์​ที่ 5 ธ.ค.2559 เวลา 18.00 น. ดร.ทวี นริศสิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีถวายอาลัย ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าวังไกลกังวล อำเภอ​หัวหิน และเปิดกิจกรรม “รำถวายอาลัย หน้าบ้านพ่อ” เพื่อสำนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพสกนิกรทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมพิธีกว่า 5,000 คน จากนั้นเป็นการโหมโรงขับเสภาและการขับร้องเพลงประกอบการแสดงจินตลีลาพระมหาชนกตอนที่ 7 “มหาชนกผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมี” โดย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ (เก่ง เดอะวอยซ์) ต่อด้วยการรำเทียนถวายอาลัย ประกอบบทเพลง “ทูลกระหม่อมแก้ว” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย จากสุภาพสตรีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หลากหลายอาชีพกว่า 1,500 คน แต่งกายด้วยชุดไทยจิตรลดาแขนยาวคลุมข้อมือสีดำล้วน จากนั้นร่วมกันจุดเทียน ยืนสงบนิ่ง น้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณ​หน้าวังไกลกังวล​ อำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​
วันจันทร์​ที่ 5 ธ.ค.59 เวลา 06.50 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 89 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น ได้ออกรับบิณฑบาต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณ​หน้าศาลากลาง​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ หลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้นำผู้มาร่วมพิธีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นกุ้งกุลาดำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบประจวบคีรีขันธ์​หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจวบ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันที่ 1 ธ.ค.2559 เวลา 20.00 น. ที่พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 สืบราชสันตติวงศ์ โดยมีพระอธิการไมตรี ฐิตปญโญ เจ้าคณะตำบลแม่รำพึง เจ้าอาวาสวัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน นำคณะสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลั่นฆ้อง เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อประเทศชาติ สืบไป
ประจวบ บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 16.00น. วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป ให้ศีล จากนั้นประธานในพิธี ได้นำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ธันวาคม 2504 ที่พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา กล่าวให้ผู้เข้าร่วมพิธีระลึกว่า “การที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดำรงฐานะมา ด้วยดีได้ตลอดมานั้น ก็ด้วยอาศัยความร่วมมือ ของทุกๆฝ่าย ต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วย ความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม มาแล้วแต่หนหลัง ทุกๆคนในชาติ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้า แต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุด ที่จะกระทำได้ ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้ว ชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป” พระสงฆ์สมณศักดิ์ 30 รูป สวดอาทิตตปริยายสูตร ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ และหัวหน้าส่วนราช ประชาชน การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวน 30 ชุด พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทำเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอด 70 ปี
นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 129 รูป ที่อุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวดพระพุทธมนต์ จากนั้น ได้ออกรับบิณฑบาต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ประธานในพิธี ได้นำผู้มาร่วมพิธีร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นกุ้งกุลาดำ จำนวน 1ล้านตัว เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบฯ หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 ตุลาคม​ 2559 เวลา 15.52 น. ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์ นายสมชาย บำรุงทรัพย์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ร่วมด้วย นายอำเภอ​หัวหิน หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ​ ทหาร ตำรวจ​ พลเรือน พี่น้องประชาชน​ชาวหัวหิน​ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมพิธีบำเพ็ญ​กุศล​สวดพระอภิธรรม​เพื่อ​ถวายพระราชกุศล ​พระบาทสมเด็​จ​พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหัวหิน​ อำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
15 ตุลาคม​ 2559 พระราชสุทธิ​โมลี เจ้าคณะ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ (ธรรมยุต) วัดธรรมมิการามวรวิหาร นายทวี นริสศิริกุล ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์ นายสมชาย บำรุงทรัพย์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​ ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ​ ทหาร ตำรวจ​ พลเรือน พี่น้องประชาชน​ชาวประจวบคีรีขันธ์​ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมพิธีบำเพ็ญ​กุศล​สวดพระอภิธรรม​เพื่อ​ถวายพระราชกุศล​ พระบาทสมเด็​จ​พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​ประจวบคีรี​ขันธ์​
ข่าวทั้งหมด 237 หัวข้อ : 24 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>