วันจันทร์​ที่​ 5 ธ.ค.59 เวลา 18.20 น. พลตรีดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหารและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีจุดประทีปเทียนถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถวายอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพลตรีดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ได้ถวายมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน โดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 25 รูป สดับปกรณ์ และอนุโมทนา หัวหน้าส่วนราชการ การถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากนั้นเป็น พิธีจุดประทีปเทียนถวายพระราชกุศล โดย ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถวายราชสักการะและกล่าวถวายอาลัย และนำผู้ร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการถวายความอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที พร้อมได้จุดไฟประทีปโคมประธาน ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันร้องเพลงสารเสริญพระบารมี ณ อุทยาน​ราชภักดิ์ อำเภอ​หัวหิน​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​