สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ของสำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 / 3 / 2560
สอบราคาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดทำบรรจุภัณฑ์ โรงการผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
9 / 3 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ
8 / 3 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีสังวาลย์ หมู่ที่ 8
8 / 3 / 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตำบลเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
8 / 3 / 2560
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>> อ่านทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31 / 1 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
31 / 1 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 / 2 / 2560
สรุปผลการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน 25569 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6 / 12 / 2559
สรุปผลการดำเนินงานเดือน พฤศจิกายน 25569 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 / 12 / 2559
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>> อ่านทั้งหมด
Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.