รายละเอียด  
เชิญชวนประดับธงชาติไทย และร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
3 / 5 / 2560
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม
3 / 5 / 2560
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2 / 5 / 2560
การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการ/วันหยุดภาคเอกชนต่อเนื่องในช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2560
11 / 4 / 2560
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
21 / 3 / 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
17 / 3 / 2560
โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8 / 3 / 2560
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
22 / 2 / 2560
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
20 / 1 / 2560
กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 / 1 / 2560
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
11 / 1 / 2560
เชิญเข้าร่วมอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 / 1 / 2560
ดาวโหลดพระบนมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
22 / 12 / 2559
กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526
22 / 12 / 2559
การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
13 / 12 / 2559
การจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"
18 / 11 / 2559
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีเททองหล่อ "พุทธมงคลประจวบคีรีขันธ์"
10 / 11 / 2559
การขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9 / 11 / 2559
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2559 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
19 / 10 / 2559
กำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป้นพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ
15 / 10 / 2559
Total 55 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>