• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.40
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.40
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอทับสะแก

กิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 โดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481

กิ่งอำเภอทับสะแก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการประกาศจัดตังเป็น อำเภอทับสะแก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

ที่มาของชื่อ ทับสะแก มีเรื่องเล่ากันว่า เดิมมีตาปะขาวไม่ทราบชื่อว่าเป็นใครมาจากไหน ได้เข้ามาทำสวนบริเวณนี้เป็นคนแรก ต่อมามีผู้เดินทางมาจากที่ต่าง ๆ ปรากฏชื่อว่า ชื่อนายแทน นายคง ขุนด่านเจาะ ขวัญแก้ว ขวัญเมือง เข้ามาตั้งถิ่นฐานใกล้เคียงกับตาปะขาว เกิดชุมชนขึ้น แต่ไม่มีใครรู้จักชื่อตาปะขาว จึงเรียกกันว่า ตาแก่ และเรียกบ้านที่ตั้งของตาปะขาวว่า ทับตาแก่ ต่อมาได้เรียกเพี้ยนกันไป จนกลายมาเป็น "ทับสะแก