• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
23.00
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.00
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนที่จังหวัด
การปกครองและบริหารส่วนท้องถิ่น
  • ๘ อําเภอ
  • ๔๘ ตําบล
  • ๔๓๕ หมู่บ้าน
  • ๖๑ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
  •    ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  •    ๒ เทศบาลเมือง
  •    ๑๔ เทศบาลตําบล
  •    ๔๔ องค์การบริหารส่วนตําบล