• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.17
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.17
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ยุทธศาสตร์จังหวัด
1. ประเด็นเสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของจังหวัด 2. ประเด็นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 3. ประเด็นส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวด่านสิงขรและอาเซียน 4. ประเด็นเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 5. ประเด็นเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล