• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
05.53
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
05.53
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ 

        จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม ทค.101 วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยการประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงยามเกษียณ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายสมทบแล้ว ให้มีหลักประกันในช่วงวัยเกษียณอายุ