• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
06.14
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
06.14
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯ

3 ส.ค. 60 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิพื้นฐานของประชาชน ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น 3 สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดย นายฉัตรชัย กิตติอัมพานนท์ รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.ประจวบฯ (สาขาหัวหิน) และนายประเสริฐ ศรัทธาสุข ตุลาการศาลปกครองเพชรบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฯ มี  นางสาวไพลิน กองพันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี  นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายสุรกิจ ศัสตราพฤกษ์ รองปลัดเทศบาล นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายสุธีร์ นาคทอง หน.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่งานนิติกรรมสัญญา และผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ชาวชุนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มากขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านกฎหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ

 

--

นางสาวอำไพ อุระทัย

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองหัวหิน

โทร.098-196-6359