• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
06.17
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
06.17
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
อบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ

4 ส.ค. 60 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ครูและแกนนำจิตอาสา ด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน มี นายสุรกิจ ศัสตราพฤษ์ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ร้อยเอกลำยอง สังข์เพิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา และอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวทัญญู แก้วสุวรรณ วิทยากรจากโรงพยาบาลหัวหิน มาให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้เกิดการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาสมรรถนะของเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งได้มาตรฐาน และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

 

--

นางสาวอำไพ อุระทัย

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองหัวหิน

โทร.098-196-6359