• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
03.27
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.27
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
ประจวบฯ รับฟังความคิดเห็น การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง ตามผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี

ประจวบฯ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การก่อสร้างถนนสาย ง ถนนเลี่ยงเมือง ตามผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี

วันนี้( 8 มี.ค.61) ที่หอประชุมอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปฐมนิเทศในโครงการศึกษาความเหมาะสมก่อสร้างถนนสาย ง ฝังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี ครั้งที่ 1 โดยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการก่อสร้างถนนสาย ง เป็นถนนเลี่ยงเมืองตามผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้เขตชุมชนเมืองที่เป็นย่านการค้าและที่พักอาศัยเกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและแออัด

กรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างถนน เพื่อลดและบรรเทาความแออัดคับคั่งของการจราจรดังกล่าว ดังนั้น เพื่อแก้ไขบรรเทาสภาพการจราจรที่แออัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล และให้ยานพาหนะที่เดินทางล่องลงสู่ภาคใต้ได้รับความสะดวกและคล่องตัว อีกทั้งยังเป็นการขยายความเจริญออกสู่ชานเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงมีโครงการก่อสร้างโครงข่ายเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในย่านดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ จึงต้องศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ตำบลเขาน้อย ตำบลปราณบุรี ตำบลวังก์พง และตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 14 กิโลเมตร รวมทั้งประชาชนตลอดสองข้างทางในระยะห่าง 500 เมตร ตลอดสายทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำข้อคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในแนวเขตก่อสร้างไปประกอบการดำเนินก่อสร้าง และการเวนคืนที่ดินในส่วนรับผิดชอบ ซึ่งดำเนินโดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมต่อไป

ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเจริญเติบโตของบ้านเมืองและชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและลดระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและทุกภูมิภาคของประเทศไปพร้อมกันอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พีรพัฒน์ เลื่อนชิดผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์