• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
03.33
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
03.33
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่หารือการแก้ไขปัญหาช้างป่า

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หารือการแก้ไขปัญหาช้างป่า

วันนี้(7 มี.ค.61) ที่ห้องนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมหารือส่วนราชการและผู้แทนภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ในโอกาสมาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่2/2561 และตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค.61 ที่ผ่านมา โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี นายอำเภอหัวหิน นายอำเภอกุยบุรี หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ หน.ปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี นายก อบต.หนองพลับ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เครือข่าย WWF ประเทศไทย ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ ผอ.สบ.3 เพชรบุรี ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรแห่งชาติทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง นักวิชาการและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม

การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ ที่ผ่านเกิดสภาวะภัยแล้งและขาดแคลนอาหารในธรรมชาติ จึงส่งผลให้โขลงช้างป่าลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนที่พักอาศัยของราษฎรอยู่เนือง ๆ ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสูญเสียความสมดุลในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในระดับนโยบายจึงกำหนดให้มีการจัดการ one map แผนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติกับพื้นที่ สปก. นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีแผนบริหารจัดการ 20 ปี ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ เสือโคร่ง ช้างป่า ลิง และตัวเงินตัวทอง

สำหรับแนวทางแก้ไข ได้ดำเนินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากการสำรวจมีจำนวนประชากรช้างป่าประมาณ 2,300 ตัว ในแต่ละปีจะมีปัญหาและผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีช้างป่าจำนวน 231 ตัว และโดยรอบอุทยานแก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ต.ป่าละอู และ ต.ป่าเด็ง มีช้างป่าประมาณ 150 ตัว รวมทั้งแนวขอบของป่ามีช้างป่าอีกประมาณ 50 ตัว ที่ผ่านมาได้จัดสร้างแหล่งหญ้าอาหารของช้าง โป่งเทียม และแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า มีการจัดชุดผลักดันช้าง แต่เมื่อเกิดสภาพความแห้งแล้ง ก็จะเกิดการบุกรุกพื้นที่ของคน พร้อมกับทำลายแหล่งเพาะปลูกและบ้านเรือนของราษฎร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การลงมาในวันนี้ เพื่อมารับทราบและหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งในระดับกรม กระทรวง และระดับชาติ เรื่องช้างป่าจะต้องมีคณะกรรมการดูแลในระดับชาติ ซึ่งมีปัญหาหลายพื้นที่ ไม่ใช้เฉพาะเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพราะช้างเมื่อออกจากป่ามาบางครั้งเขามีความต้องการในอาหารแบบที่เขาต้องการ และพลังของเขามีเยอะ ประชาชนก็อาจได้รับความเดือดร้อน ก็จะมีการวางแผนทั้งระบบ โดยให้มีที่กั้นช้างไม่ให้เข้ามาในชุมชน และใช้ความร่วมมีกับชุมชน เมื่อมีการสร้างขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย ไม่ให้ช้างเข้ามาหาคน หรือหากมีการหลุดรอดมา ก็ต้องมีการแจ้งเตือน และมีชุดติดตาม และฝึกอาสาสมัครป้องกันช้าง จนนำไปสู่การแก้ไขหากมีพืชไร่เสียหาย ก็ให้มีการชดเชย ส่วนช้างที่พบในบริเวณท้องถนน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะต้องมีแนวกั้นช้าง และผู้สัญจรต้องลดความเร็วในการขับขี่ และมีความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยทั้งคนและช้าง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พีรพัฒน์ เลื่อนชิดผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์