• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.51
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.51
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
รัฐบาล เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับโลกหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเดินทางมามากขึ้น

รัฐบาล เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับโลก หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเดินทางมามากขึ้น

 

พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีการพิจารณาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างปี 2559 - 2563 มุ่งเน้นการพัฒนาฐานทรัพยากรพื้นฐานการท่องเที่ยวด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ด้านทุนมนุษย์และด้านคุณภาพการบริการ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้พื้นที่เป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันทางตลาด ตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น

สำหรับมาตรการสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยว ประกอบด้วย การกำหนดเขตพื้นที่รองในเมืองหลักเพิ่มเติม เช่น ที่อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด และอำเภอบ้านแหลม และมีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ซึ่งมีชุมชนที่ผ่านการประกาศแล้ว จำนวน 4 ชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านนาต้น จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนบ้านรวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภาค จะมีการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานหัวหิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ มีการส่งเสริมธุรกิจสนามกอฟเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการกีฬากอล์ฟให้กับเด็กและเยาวชน และเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีแผนดำเนินการเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 45 โครงการ และมียุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางตลาดการท่องเที่ยว เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 3) การสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันตก และ5) เร่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาก รักษา และแก้ไขประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน ด้านสภาพแวดล้อมและด้านความปลอดภัย

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรจินดา บุรสมบูรณ์ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : สำนักข่าว