• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
04.00
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.00
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
ประจวบฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำปราณ

 

 

          วันที่ 3เมษายน 2561 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำปราณ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับอำเภอปราณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณจัดขึ้น จากการสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อน ครอบครัวผู้ที่ประสบปัญหาความยากไร้ ยากจน ไร้ที่พึ่ง และที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ อบต.ปากน้ำปราณ

 

          กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะองค์กรและกลไกหลักด้านสังคม ได้ดำเนินงานสนองนโยบายรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นี้ ได้มีการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายการสานพลังประชารัฐ การเสริมพลังสภาเด็กและเยาวชน การจัดทำข้อมูลด้านสังคม (Big Data)ระบสารสนเทศ(Social Map) การวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม(Social Lap)

 

          ทั้งนี้ การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำปราณ ในวันนี้ได้มอบแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และประชาชน รวมเป็นจำนวน 500 ราย อนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) 2561

 

 

ส.ปชส.ประจวบฯ/03-04-61