• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.26
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.26
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

          นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อสายวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค.61 ที่ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมประจวบแกรนด์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ท่ามกลางปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา คณาจารย์ เยาวชน นักศึกษา นักเรียน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมมาร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ ทั้งด้านยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย ยุคอยุธยา ยุคธนบุรี ถึงยุครัตนโกสินทร์ อันควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมต่อยอดศึกษาและสืบสานจากรุ่นมาสู่รุ่นของเยาวชน รวมถึงครูอาจารย์ เครือข่ายทางวัฒนธรรม ด้วยการปลูกฝังรักษาและสืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์อันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม ให้นำไปสู่ความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตอบสนองการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

 

 

          สาระที่น่าสนใจของกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจึงอยู่ในช่วงของการแสดงตำนานตาม่องหล่าย สาธิตมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานจึงนับเป็นการตอบสนองการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดการปลูกฝังให้มีความรักในบ้านเกิด มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญของการต่อเชื่อมประวัติศาสตร์ไปสู่อนาคตที่งดงามและควรแก่การรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นให้มั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป

 

----------------------------------------------------