• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
00.23
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.23
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2561

 

          ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อสายวันพุธที่ 23 พ.ค.61 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการ ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบนโยบายด้วยความพร้อมเพรียง

 

     โดยการประชุมรับมอบนโยบายแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของกระทรวงมหาดไทยที่กระจายบทบาทให้ อปท.ทุกแห่งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เริ่มแต่ต้นทางถึงปลายทาง จึงมอบนโยบายตามโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนด้วยถังขยะอินทรีย์ โดยใช้หลัก 3R reuse reduce recycle ไว้หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและที่ทำงาน ตลอดทั้งบ้านพัก พร้อมรายงานผลความกว้างหน้าในทุกวันพฤหัสบดี ให้ขยะน้องลงและมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริหาร อปท.มีความเข้าใจ รับรู้ และ อปท.เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการนี้อย่างเต็มที่

 

 

     นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการแจ้งกิจกรรมจัดงาน 150ปี ณ หว้ากอ การก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ตามนโยบายของรัฐบาล งานพุทธมงคลคีรีขันธ์และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ที่สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติและศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมงานมะริด-ประจวบแฟร์ แนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดโดยรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 4.00 บาท ติดต่อสั่งซื้อผลสับปะรดที่สายด่วน 0925063993 และหารือเรื่องการขยายเวลาการจ่ายเงินสะสม การออกข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การขอความร่วมมือในการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันจันทร์ การประเมินผู้บริหาร รวมทั้งแนวทางในการดำเนินการในการกลับมาเป็นผู้ประกันตนตามมาครา 39 ที่สิ้นสภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึงอีกด้วย

 

 

--------------------------------------------