• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
04.24
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
04.24
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมนำพลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ชาวอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

          ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและนำพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจชาวอำเภอทับสะแก ด้วยการร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 28 พ.ค.61 ที่คลองทับสะแก ม.1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก  โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก พร้อมด้วย พันเอก กรกรานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำลังพลอาสาทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชน ประชาสังคม ตลอดทั้งจิตอาสานักเรียน นักศึกษา พร้อมกำลังจากศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ กำลังพลกองบิน 5 กำลัง จนท.ตำรวจภูธรทับสะแก กำลัง จนท.ตชด.ที่ 14 กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน อปพร. และกองร้อย อส.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

     กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมในครั้งนี้ กองกิจการในพรองค์ 904 ได้ปรับบทบาทและกำหนดให้อาสาสมัครเป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมอบให้จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจัดกิจกรรม และมอบให้ข้าราชการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม พร้อมกับสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนราชการ ด้วยการบูรณาการกำลังพลร่วมกันจากทุกภาคส่วน

 

 

     สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการทำแผนการดำเนินงานทุกวันที่ 28 ของเดือน ประจำปี 2561 เป็นการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ที่ลำคลองทับสะแก เชิงสะพานอุดมศักดิ์ วัดเขาบ้านกลาง ม.1 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งอาสาสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมของคูคลองหนองบึงที่มีผักตบชวาและวัชพืชรวมทั้งขยะสะสมตามลำคลอง จึงพร้อมใจกันลำเลียงขุดลอกนำผักตบชวาและวัชพืช ตลอดทั้งขยะขึ้นจากลำคลอง ที่เชิงสะพานอุดมศักดิ์และบริเวณลำคลองกว้าง 30 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร คาดว่าจะได้ซากผักตบชวาและวัชพืชกว่า 275 ตัน เพื่อนำไปจัดทำปุ๋ยหมักได้ประมาณ 250 ตัน แจกจ่ายให้แก่วัด สถานที่ราชการ สาธารณสถานประชาชนและเกษตรกรต่อไป

 

          ผลจากการพัฒนาในครั้งนี้เป็นการรวมพลังน้ำใจตามธรรมชาติ ที่จัดขึ้นในทุกวันที่ 28 ของเดือน นอกจากจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่ชนต่างพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันสภาวะน้ำล้นตลิ่ง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย แล้ว ยังได้กันร่วมกันปลูกฝังความรักความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น และยังเป็นการกระจายความร่วมมือรับผิดชอบในการดูแลความสงบสุขของบ้านเมือง และยังช่วยป้องกันบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยพลังประชารัฐได้อีกด้วย

 

-------------------------------------------------------

 

Cr::ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์