• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
13.21
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.21
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

 

          ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 เมื่อช่วงสายของวันพุธที่ 6 มิ.ย.61 ที่บริเวณบ้านย่านซื่อ ม.9 และบ้านรวมไทย ม. ต.หาดขาม อ.กุยบุรี ซึ่งจัดโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ภาคประชารัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งนักศึกษานักเรียนและอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

     กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ

 

 

     ซึ่งที่ผ่านมาใน ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้จัดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,550,703 ต้น

 

     สำหรับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน และหมู่ที่ 2 ตาบลชัยเกษม อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปี พ.ศ.2561 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พ.ค.61 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้เป็นพื้นที่สีเขียวส่วนหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการกันเป็นพื้นที่ส่วนกลางไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เหมาะสมที่จะเป็นป่าชุมชน พร้อมกันนี้ ผู้มาร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันทำการปลูกต้นไม้กระจายเต็มพื้นที่ตามลำดับอีกด้วย