• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
12.01
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.01
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อมาเป็นประธานเปิดโครงการแปรรูปผลสับปะรดผลสดเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาผลผล

 

 

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อมาเป็นประธานเปิดโครงการแปรรูปผลสับปะรดผลสดเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด ม. ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อสายวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61 โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ตลอดทั้งเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

 

          สืบเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทย ในช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี จะมีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดรวมกับจังหวัดลำปางและจังหวัดระยองมากกว่า 2.24 ล้านตัน ซึ่งเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานและส่งออกได้เพียงบางส่วน ทำให้มีผลผลิตส่วนเกินบริโภคกว่า 0.24 ล้านตัน ด้วยความห่วงใยของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คิดค้นพัฒนาและริเริ่มนำร่องการสร้างอาหารสัตว์คุณภาพ ด้วยการนำสับปะรดผลสดมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบผลิตอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงสัตว์ จึงให้สหกรณ์โคนมออกรับซื้อสับปะรดผลสดโดยตรงจากเกษตรกร ก.ก.ละ 1 บาท ร่วมกับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหมุนเวียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลิตอาหารสำหรับโคนมจำนวน 1,000 ตัน ด้วยการส่งจำหน่ายโดยตรงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง และจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วย

 

          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ 12,000 ราย มีพื้นที่ปลูกกระจายทั้ง 8 อำเภอกว่า 500,000 ไร่ และให้ผลผลิตมากถึงล้านตันต่อฤดูการผลิต ปัญหาที่ส่งผลกระทบหลักคือผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีข้อจำกัดจากการรับซื้อผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูป ผลผลิตไม่เหมาะสมกับมาตรฐานตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการส่งออก ค่าเงินมีความแข็งตัว ตลอดทั้งตลาดต่างประเทศที่เป็นคู่ค้าลดปริมาณคำสั่งซื้อลงด้วย ดังนั้น การแก้ปัญหาด้วยความห่วงใยของรัฐบาลจึงสำเร็จด้วยการผสานความช่วยเหลือด้วย "กลไกประชารัฐ" มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรก่อนที่จะเกิดความเดือดร้อน และสนับสนุนช่วยเหลือด้านการตลาด การขนส่ง การเปิดจุดกระจายผลผลิต รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตสับปะรดผลสดเป็นอาหาร ขนม ของที่ระลึก รวมทั้งแปรรูปเป็นส่วนผสมสำคัญของอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าของสารอาหารสูง และให้ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการสำหรับโคนมได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

 

          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เข้ามาดูดซับปริมาณผลผลิต ด้วยการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต เพิ่มปริมาณความต้องการในการบริโภคให้สูงขึ้น ให้ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และเอกชนเข้ามาดูดซับและรับผลผลิตไปสู่การแปรรูปสร้างความต้องการในการบริโภคให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลผลิตเพื่อเป็นสารอาหารสำหรับผู้ใส่ใจในสุขภาพ ช่วยลดน้ำหนัก และเพิ่มกากอาหารให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีภูมิความต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้ดียิ่งขึ้นด้วย

 

          ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้อาหารเลี้ยงด้วยสับปะรดกับฟางข้าวเสริมอาหาร ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยผลสับปะรดผลสด 710 กิโลกรัม ฟางข้าว 140 กิโลกรัม กากถั่วเหลือง 66.5 กิโลกรัม กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน 80 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย 3.5 กิโลกรัม บรรจุถุงและปิดปากถุงให้สนิทจะสามารถหมักรวมไว้นาน 7 วันก่อนนำไปใช้เลี้ยงโคนมได้ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา อาหารทั่วไปจะมีต้นทุนตัวละ 102.50 บาท จะให้น้ำนมวันละ 12 กิโลกรัม คิดเป็นต้นทุนอาหาร 8.54 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม แต่ถ้าเลี้ยงด้วยอาหาร TMR ที่มีสับปะรดกับฟางข้าวจะมีต้นทุนตัวละ 117 บาท จะให้นำนมวันละ 14 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนค่าอาหาร 8.35 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้ 0.20 บาทต่อน้ำนม 1 กิโลกรัม ยังความตื่นตัวและความสนใจจากผู้เลี้ยงโคนมสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

------------------------------------------------

Cr::ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์