• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
12.25
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
12.25
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมครั้งที่ 2 การจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน Prachuap Khiri Run by Tipco ครั้งที่ 2

 

 

          นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประชุมครั้งที่ 2 การจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน Prachuap Khiri Run by Tipco ครั้งที่ 2 เมื่อสายวันพฤหัสบดีที่ 14 มิ.ย.61 ที่ห้องสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะกรรมการและภาคเอกชนผู้บริหารการจัดกิจกรรมเจ้าร่วมประชุม โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพในการบริหารกิจกรรม ร่วมกับบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) แบะบริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

 

          โดยการจัดงาน Prachuap Khiri Run by Tipco ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนให้ความสำคัญและความสนใจกับการออกกำลังกาย ให้เป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และสนับสนุนรายได้เพื่อกิจการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

          การจัดการแข่งขันวิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตร มินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ ฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งดารานักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาร่วมวิ่ง ตลอดทั้งจะได้รับการดูแลทั้งความพร้อมของร่างกายและสภาพแวดล้อมในการวิ่งให้บริการตลอดเส้นทางและที่จุดรวมพลหลังการวิ่งอีกด้วย

 

          สำหรับการจัดแข่งขันจะมีการนำเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่กับการวิ่ง การอำนวยการจัดการแข่งขัน ฝ่ายเทคนิค การจัดการปัญหาความสะอาด สุขอนามัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพเส้นทาง การจัดการสุนัขจรจัด การจัดการจราจร ทรัพย์สินของนักวิ่งและผู้ติดตาม สถานที่พัก และเส้นทางวิ่งให้มีความปลอดภัยและสะดวก การดูแลสุขภาพพลานามัยและการปฐมพยาบาลและการส่งต่อฉุกเฉินในสถานพยาบาล ห้องสุขาเคลื่อนที่ การบริการน้ำดื่มและจุดบริการน้ำ การจัดการขยะและความสะอาด และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

          ในการประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุความมุ่งหมายในการจัดกรรมที่ประชาชนจะให้ความสนใจและความสำคัญกับการออกกำลังกาย ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้กิจกรรมกีฬาเป็นการเปิดมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยว กระจายรายได้และเม็ดเงินลงสู่ชุมชนในท้องถิ่น และมีเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการสาธารณประโยชน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทุกคนมีความชื่นชมพึงพอใจ เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงความนิยมชื่นชมและสร้างชื่อเสียงรับรู้กิจกรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่สาธารณะได้อีกด้วย

 

 

----------------------------------------------------------------------

Cr::ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์