• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
23.40
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.40
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวงในโอกาสวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.            นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ในโอกาสวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโดยพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์       โดยกิจกรรมมีการปรับปรุงศาสนสถานภายในวัดพร้อมทั้งมีการปลูกต้นไม้ ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง  ในการจัดกิจกรรมมีการเน้นย้ำในเรื่องการป้องกันตามมาตรการควบคุมโควิด-19 ของจังหวัด