• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.11
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.11
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
    วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
 
    ตลอดระยะเวลาที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติ ๑๕ ปี พสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ชัดแจ้ง ในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุด คือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่า ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการรักษาดินแดนของประเทศเป็นสำคัญ หลังจากทรงตั้งกองเสือป่าแล้ว ทรงเห็นว่าหากเยาวชนของชาติได้รับการฝึกหัดให้มีวินัย และได้เรียนรู้วิธีสืบข่าวเสียแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากจะมีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดีของชาติแล้ว ยังจะสามารถนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ด้วย จึงทรงยกร่าง "ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ" นับเป็นประเทศที่สามของโลกที่จัดให้มีกิจการลูกเสือ ต่อมาได้ โปรดเกล้าฯให้ขยายการจัดตั้งกองลูกเสือออกไปยังโรงเรียนต่างๆจนมีกองลูกเสืออยู่ทั่วพระราชอาณาจักร
 
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟูบริเวณโดยรอบ ค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย ให้มีความสวยงามและใช้ประโยชน์เพิ่มได้มากขึ้น พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการรวมพลังความรัก ความสามัคคี ของจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนผู้มีจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย