• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
11.29
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.29
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึกเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (world soil Day)

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึกเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (world soil Day)

 

 

       วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (world soil Day) ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่าย อพม.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ อาทิ มะค่าโมง ยางนา เหลียง ประดู่ป่า มะขามป้อม และเพกา เป็นต้น ทั้งนี้ตามเป้าหมายในพื้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดให้มีการส่งเสริมปลูกต้นไม้ จำนวน 5,600 ต้น ทั้ง 8 อำเภอ ตามเป้าหมายที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กำหนดให้ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 400,000 ต้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยาดรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้แก่ครอบครัวในกลุ่มเปราะบางในชุมชน ให้น้อมนำแนวทางการปลูกผักเพื่อลดรายจ่ายให้กับครอบครัวซึ่งได้กำหนดให้จัดขึ้นในเดือน ธันวาคม 2564 ให้ครอบคุมทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย