• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.28
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.28
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน

ประจวบ จัดพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน

 

วันนี้(13 ธันวาคม 2564) ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย

 

 

โดยผู้เข้ารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ได้เข้ารับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับข้าราชการที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม ที่ได้รับมอบเครื่องหมาย จำนวน 2 ราย ซึ่งได้แก่ นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายโสภณ ทองไสย รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

 

 

ทั้งนี้ ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่าผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมาย อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง

 

สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึงสัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด, ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง, แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

 

“รักษาดินแดนยิ่งชีพ“ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตตน