• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
15.39
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
15.39
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศาลากลางจังหวัดปรจวบคีรีขันธ์

ผู้ว่าฯประจวบ นำส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบศาลากลางจังหวัดปรจวบคีรีขันธ์

 

ในวันที่  22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดศาลากลาง ตามหลัก 5 ส. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในบริเวณอาคารศาลากลาง และพื้นที่ภายในสำนักงาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยได้จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการทำความสะอาด บริเวณรอบอาคารศาลากลางของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เป็น 5 โซน ดังนี้ โซน A บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลาง หลังใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัด สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด , โซน B บริเวณด้านข้างศาลากลาง ฝั่งตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หน่วยงานรับผิดชอบ สนง.คลังจังหวัด สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด และสนง.ยุติธรรม ,  

 

โซน C บริเวณลานจอดรถหน้าลานพิธีเอนกประสงค์ หน่วยงานรับผิดชอบ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด ปข. และสนง.พลังงานจังหวัด , โซน D บริเวณหน้าอาคารศาลากลางหลังเก่าและลานจอดรถฝั่งทิศตะวันออก หน่วยรับผิดชอบ สนง.จังหวัด สนง.แรงงานจังหวัด สนง.สถิติจังหวัด และสนง.พมจ.ปข. , โซน E บริเวณด้านข้างศาลากลาง ฝั่งอาคาร OTOP หน่วยงานรับผิดชอบ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด สนง.สัสดีจังหวัด และสภาเกษตรจังหวัด อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีการทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดศาลากลาง ในทุกวันพุธของสัปดาห์แรกของทุกเดือน ตลอดปี 2565 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน