• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องจวบ
20.33
น้องจวบ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องจวบมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.33
สนใจข้อมูลอะไรเป็นพิเศษครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
จังหวัดประจวบฯ ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ณ วัดกุยบุรี

จังหวัดประจวบฯ ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ณ วัดกุยบุรี

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ในส่วนภูมิภาค สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดสถานที่สอบ ณ พระอุโบสถวัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้อัญเชิญอาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน นำมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการสอบ จำนวน 96 รูป มีพระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี) เป็นประธานสงฆ์ นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีฯ

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการสอบชั้นประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 4 ประโยค โดยผู้เข้าสอบทุกรูปต้องเข้ารับการตรวจ ATK หาเชื้อโควิด- 19 ก่อนเข้าสนามสอบ